Reformer i skolan

Skolan stod i centrum i valet och har genom åren varit rik på reformer.

Det har inte alltid lyckats. Dock började grundskolan 1842. Den var fyraårig. Varje socken skulle ha minst en skola och en lärare. 1919 infördes undervisningsplan för hela landet, katekesundervisningen avfördes. 1927 fick flickor samma rätt som pojkar till studier. 1937 blev det sjuårig undervisningen, som utökades på 1950-talet till åtta år. 1946 fick alla barn fri skolmat. 1950 beslöt riksdagen införa nioårig enhetsskola, först på försök – där Perstorp var en föregångskommun. Sedan obligatorium 1962. Det blev förbjudet för lärare att aga eleverna, från 1958.