”Kaffekask” fördömdes

Folkets Hus i Klippan invigdes 1907. Kritiken började direkt och fortsatte: ”Folkes Hus har blivit ett syndens näste.”

1913 trodde kritikerna sig ha fått styrelsen dit man ville. Kyrkoherden Andreas Forkman hade fått kännedom om att ”kaffekaskar” dracks på Folkets Hus. I anmälan framhölls ”att det lett till superi och slagsmål”. Det blev polisanmälan, frågan togs upp i kommunalnämnden och till och med Kunglig Majts deltog i hoten mot Folkets Hus styrelse. Styrelsen erkände oordningen och lovade bättring. Så var den frågan avförd.