Slutagat för männen

1983 beslöt riksdagen att kriminalisera aga av barn. Detta följde helt FN:s barnkonvention, sågs som en självklarhet.

Tidigare har funnits annan förnedrande och kränkande form av aga. Det var mannens lagliga rätt att ”aga sin hustru”. Bland annat med författaren Fredrika Bremer som pådrivare inom kvinnorörelsen blev trycket hårt för ett avskaffande av denna föga smickrande lagliga mannliga rätt. Riksdagen beslöt att avskaffa ”hustruagan”. Förbudet trädde i kraft för 150 år sedan (1864). Dock ska nämnas att många män aldrig begagnat sig av ”sin” lagliga rätt.