Ventilen ger alla barn en möjlighet

För tre år sedan diskuterades de oroväckande ohälsotalen bland barn och unga i Klippans Kommun. Med ohälsotal i detta fall menade man skolk, utåt-agerande beteende och andra tecken på att unga människor inte mår bra. Kommunen tog då beslutet att satsa 1 miljon kronor i ett projekt som man kallade för Ventilen. Ett projekt som nu blivit permanent och är till för att ge alla elever den skolgång de har rätt till.

Marie Gärdby är enhetschef på Ventilen. De har sina lokaler i L-byggnaden vid Åbyskolan i Klippan men jobbar enbart med eleverna i F-9. Ventilen har många olika ben att stå på för att hjälpa skolorna i Klippans kommun.
– Dels har vi vårt Proaktiva team som jobbar förebyggande för att fånga upp eleverna innan beteende är befästa. Vi har också det som vi kallar för ”Time-Out”. Det är en snabb lösning där eleven måste flyttas. Exempelvis vid problem med missbruk, skolk eller utåt-agerande beteende. Då går eleven i skolan hos oss här på Ventilen i två veckor. Vi har också vårt Resurs AST (autismspektrumtillstånd) och vår Brobyggare. Resurs AST är till för de barn och ungdomar som har någon form av autism. Då kan vi erbjuda skolgång på Ventilen som är anpassad för eleven.

När rektorerna på kommunens skolor känner att de har gjort vad de kan för en elev i form av insatser och resurser är det Ventilen som man vänder sig till för att få hjälp.

Resurs AST – anpassade klassrum

Marie Gärdby visar runt i lokalerna. Det finns tre klassrum och för tillfället går det 10 elever på Resurs AST. Klassrummen är sparsamt inredda, och varje bänk är inramad av en skyddande avdelare. De elever som går på Resurs AST har ofta svårt för störande ljud, ljus och intryck som lätt blir för många i en vanlig skola.
Majoriteten av alla elever med diagnos autism går på sina hemskolor. Vissa behöver dock anpassningar som praktiskt kan vara omöjliga att lösa på hemskolan.
– Marie Krizsan jobbar 50 % som Brobyggare här på Ventilen och 50 % som social rådgivare på Familjens Hus i Klippan. Inom ramen för tjänsten som Brobyggare hjälper hon familjer som har kontakt med flera olika myndigheter. Istället för en massa olika möten med alla inblandade myndigheter så har vi ett möte där alla är med. Detta kallas Klippanmodellen. Då får man konkreta svar på vad som ska göras och vem som ska göra det. Sen följer man upp det någon månad senare för att se så allt fungerat.

Förebyggande insatser är en investering

Personalen på Ventilen består också av Marie Brynbo, Paula Gullberg och Tor-Leif Dahlberg.
– Vi har alla olika bakgrunder och utbildningar. Det är en enorm tillgång med all denna kunskap och det finns ett stort engagemang bland personalen på Ventilen.

Studier har gjorts som visar att förebyggande insatser som motverkar utanförskap sparar miljontals kronor åt kommunerna och landstingen.
– Ventilen är en social investering där vi ges en chans att tillsammans med skolorna skapa de bästa förutsättningarna för alla barn.

Ventilen har väckt uppmärksamhet även i andra kommuner. Simrishamn kommun, Hylte kommun och Landskrona kommun är några av alla besökare man haft som varit nyfikna på arbetssättet och verksamheten.

Nu blickar Ventilen framåt mot nya utmaningar och höstterminen.
– Vi satsar extra mycket på vårt Proaktiva team som kommer finnas på kommunens två högstadieskolor vid årets terminsstart för att stötta både nya och gamla elever. Vi ska jobba närmre familjerna, Socialtjänsten och Barn- och Ungdomspsykiatrin. Vi ska också fortsätta utveckla Resurs AST ännu mer.

Föräldrakurser

Ventilen är också de som erbjuder alla kommunens föräldrar kurser i Aktivt föräldraskap. Utbildningen är kostnadsfri och riktar sig till föräldrar med barn i åldern 0-12 år. Är man intresserad går det bra att anmäla sig till Marie på: marie.gardby@klippan.se