Samma tid i riket

Att samma tid gäller i hela riket är en självklarhet.

Det har bara gällt i 135 år – från den 1 januari 1879. Innan fanns lokaltid för varje ort – efter ögonblicket då solen stod som högst över orten. I bygderna betydde detta inget. Men mellan t ex Göteborg och Stockholm skiljde 24 minuter. En rikstid efterlystes. Men vilken tid skulle gälla? Det blev strid mellan huvudstaden Stockholm och internationella staden Göteborg som pågick i 15 år. En kompromiss nåddes: ”Svenska normaltid för hela riket är den tid som finns vid meridianen som finns ungefär mitt mellan Stockholm och Göteborg.”