Rekordfolkökning

Varje halvår avstäms befolkningsutvecklingen.

I små kommuner, som de kring Söderåsen, framkallar ökad folkmängd glädje, därför att det bl a ger ökad skatteintäkt. Men aldrig har folkökning i Sverige varit snabbare än mellan 1815 och 1865. Ökningen var 60 procent, den snabbaste folkökning som är känd i Sverige (2,45 till 4 miljoner). Förklaringen var: Kraftigt sjunkande barndödlighet, då det från 1815 införts obligatorisk smittkoppsvaccinering. Potatis infördes, som gav de sämst lottade i samhället ett rejält kosttillskott. Men även att Sverige efter Napoleonkrigets slut upplevde en varaktig fredsperiod.