Skyltfönster – ”företags välkomnande famn”

Ett intressant och vackert ordnat skyltfönster drar till sig tittare och blir ”företags välkomnande famn”. Det möjliggjordes genom belysningens utbyggnad.

Det hade satts ut varor i butikers små fönster. Men skyltfönster kom först i slutet på 1800-talet. Första gången begreppet ”skyltfönster” nämndes var i tidningen ”Idun” 1888. Det ledde till att skyltsöndag i jultider ordnades, första gången nämnt i ”Aftonbladet”. Det som öppnade för skyltning i butiksfönster och för skyltsöndagar inför jul var att gatubelysning kom och ordentlig belysning inomhus. Gatubelysningen dröjde till 1880, men var så miserabel att ingen hade lust att gå och titta i butiksfönster.

Viss gatubelysning fanns redan 1820. Det var i Stockholm. Det spred sig ut i landet. Men det var ”rovoljeeldade lampor” så kallade ”vargögon”, med svag lyskraft och mest för att markera gator. Inte för att lysa upp. Det blev allt bättre från gaslampor, fotogenlampor, ljusbågslampor med likström, elektriska lampor, lysrörslampor och till neonbelysning.

I takt med gatubelysningens utbyggnad skedde utbyggnad av skyltfönster. De gamla, små butiksfönster bytes. Stora skyltfönster sattes in. Nu kunde glasmästare tillverka stora, måttbeställda glasrutor. Butiker i nybyggen fick mäktiga skyltfönster. Det genomfördes fönsterskyltkurser, ordnades skylttävlingar – och julskyltningen kom igång. Varuhusen kom och ”julskyltningen” spreds ut.