Förändringens vindar

Det som en gång var stort, viktigt och gärna visades kan förändras tämligen snabbt. Så var det med Klippans Pappersbruk och nytillbyggda Folkets hus.

Den 18 augusti 1956 gästade Tage Erlander Klippan på valturnén. Studiebesöket på Pappersbruk beskrevs som ”mycket roligt och instruktivt” och brukets betydelse för orten och landet betonades. Folkets Hus besöktes för tal inför 400 och beskrivs som ”mycket fint” genom tillbyggnaden – (med ”Regnbågen”). Sedan har förändringens vindar blåst.