Övriga pristagare och stipendiater i Klippan 2013

Klippans Kommun har förutom att kora en kulturpristagare 2013 (Heléne Lindquist) också delat ut Kulturstipendium.

Kulturstipendium 2013 har tilldelats:

• Petra Borgcrantz, 10 000 kr för att författa en konstbok i ord och bild om konstnären och lokalprofilen Nils Forsberg.

• Martin Ekelund, 3 000 kr för att kunna färdigställa en solo-cd.

• Dick Fridén, 3 000 kr för att göra en fotobok med intressanta naturbesöksmål i Klippans kommun med poetiska beskrivande texter.

• Alexander Persson, 3 000 kr för att spela in en EP samt göra musikvideor.

• Åsa Fridén, 3 000 kr för att kunna resa till England och fördjupa sig i tekniken akvarellteknik.

• Bo Sundström, 3 000 kr för att kunna utveckla sitt intresse för kultur, såsom publicera musik på Spotify och ansöka till folkhögskola för att utveckla kunskaper inom musik, film och foto.

• Hanna Carlsen, 3 000 kr för att utveckla sitt fotograferande.

Barn- och utbildnings- nämndens pris

• 2013 års vinnare av Barn- och utbildningsnämndens pris går till Sabina Tucic för sitt engagemang inom skolmatbespisningen på Åbyskolan.

Sture Wetterbergs stipendiefond

• Sture Wetterberg-stipendiat: Anneli Düring