Getter förbjöds

Getter gick särskilt hårt åt trädplantor vid betning. Återväxt av ekar och bok försvårades. ”Kungen” grep in.

I ett kungligt brev av den 9 mars 1784 förbjöds hållande av getter i Söderåsbygden och i stora delar av Kristianstads län. Bara socknarna utmed Smålandsgränsen fick ha getter, dock skulle de övervakas i vallgång. Får var däremot värdefulla, för ullens skull, och fick hållas. Förbudet berodde på att ek- och bokträd höll på att utrotas genom: Eldning, inte minst vid framställning av järn ur myr- och sjömalm, för tillverkning av alla trätunnor, för hantverk samt en enorm export av ”stavar” för tillverkning av tunnor.