Alla välkomna till kulturnätverket

Jim Nilsson från Perstorp är frilansande kulturarbetare inom musik, film och utbildning. Han har länge saknat en plattform och ett nätverk för kulturen i Perstorp. Han tog saken i egna händer och bjöd i mitten på november in till ett möte för kulturintresserade Perstorpsbor.

Till det första mötet kom 13 personer och intresset för kulturnätverket har varit stort.
– Det är ett öppet nätverk för alla som vill vara med och utveckla kulturen i kommunen. Jag tror att Kulturnätverk Perstorp kommer sprida sig och växa efterhand, säger Jim.

– Flera punkter hann diskuteras under mötet. Någon nämnde t.ex. att det skulle behövas en tydligare, övergripande strategi för kommunens kulturutveckling. En uppdatering om turerna kring biografen gjordes också. Men vi var överens om att det trots allt händer ganska mycket för att vara en så liten kommun, men att folk inte alltid känner till det.

Kulturnatt?

Genom kulturnätverket hoppas Jim Nilsson att man ska väcka folks intresse för kulturlivet i Perstorp. Den första uppgiften som nätverket tar sig an blir att sammanställa informationsvägarna. På så vis kan föreningar och kulturproducenter på ett enkelt sätt nå ut till kommuninvånarna.
– Ett större samarbete i form av en kulturnatt hoppas vi på så småningom, det kräver dock en del framförhållning, säger Jim.

Är du sugen på att vara med kommer det en ny chans snart. Nästa träff är onsdagen den 11 december 18.00-19.30 på Perstorps bibliotek.

För info och anmälan

För info och anmälan till maillistan: info@jimnilsson.se
Facebook: ”Kulturnätverk i Perstorp”