Val till tre nivåer

I kyrkovalet röstar du i tre val eftersom kyrkans organisation har tre nivåer. Din röst påverkar hur Svenska kyrkan styrs lokalt, regionalt och nationellt.

Välj den nomineringsgrupps valsedel som du vill rösta på – en för vart och ett av de tre valen. Kom ihåg att i alla tre valen gäller det att kryssa tre av de förtryckta namnen även om dom står högt upp på listan – vid sammanräkningen är det kryssen som räknas!

1. Kyrkofullmäktige (lokal nivå)

I ett kyrkofullmäktige behandlas frågor som rör församlingarnas och pastoratets liv, till exempel om den verksamhet som bedrivs och om vilka mål församlingarna ska arbeta för. Valsedlarna är vita.

2. Stiftsfullmäktige (regional nivå)

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiften har till uppgift att stödja församlingarna att utveckla sin verksamhet. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Valsedlarna är rosa.

3. Kyrkomötet (nationell nivå)

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och har 251 ledamöter. Här avgörs gemensamma frågor som rör kyrkans regelverk och ställningstaganden. Kyrkomötet beslutar också om till exempel hur dop, konfirmation, vigsel och begravning ska gå till. Valsedlarna är gula.