Rösta i kyrkovalet den 15 september!

Den 15 september är det kyrkoval. På de kommande sidorna presenterar vi allt du behöver veta om hur du går tillväga och var du hittar mer information om kyrkovalet. Att deltaga i kyrkovalet är ett sätt att engagera sig i kyrkans arbete.

Bra att veta

När är kyrkovalet?
Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval. I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år och alltid den tredje söndagen i september.

Får jag rösta?
För att du ska få rösta ska du senast på valdagen fylla 16 år, vara medlem i Svenska kyrkan och vara folkbokförd i Sverige den 1 augusti 2013 (då röstlängden fastställs).

Vad röstar jag på?
De grupper man kan rösta på i kyrkovalet kallas nomineringsgrupper.

Det är sammanslutningar och intressegrupper formade för att delta i kyrkovalet. På kyrkovalets webbplats www.svenskakyrkan.se/kyrkoval kommer du före valdagen att kunna se vilka grupperna och kandidaterna är.

När kommer röstkorten?
De röstberättigade får sitt röstkort omkring den 28 augusti 2013. På röstkortet finns uppgifter om vilken vallokal du ska rösta i och vilka val du har rätt att rösta till.

Är det möjligt att personrösta?
Ja, på valsedeln kan och bör du med ett kryss
markera de tre personer som du helst vill se valda.Observera att man inte kan stryka något namn för då blir valsedeln ogiltlig!

När presenteras valresultatet?
När vallokalerna stänger görs direkt en preliminär röstsammanräkning. Vartefter de preliminära resultaten blir klara presenteras de på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Ansvaret för den slutliga rösträkningen har stiften.

Var finns mer information?
På www.svenskakyrkan.se/kyrkoval och på röstkortet hittar du ytterligare information.

Vem kan svara på frågor om kyrkovalet?
Vänd dig med dina frågor till din Församlingsexpedition eller till respektive församlings hemsida:

Klippans församling, tel. 0435-296 80
www.svenskakyrkan.se/klippan

Riseberga-Färingtofta församling, tel. 0435-44 30 03
www.svenskakyrkan.se/risebergafaringtofta

Östra Ljungby Församling, tel. 0435-210 63
www.svenskakyrkan.se/ostraljungby

Du kan

Brevrösta när du fått röstkortet omkring den 28 augusti. Brevröstningspaket kan du hämta på din Församlingsexpedition.
• Brevrösten kan lämnas till posten till och med den 10 september
• Brevrösten kan också lämnas genom bud i lokalerna för förtidsröstning enligt nedan eller i vallokalen på valdagen.

Förtidsrösta på Församlingsexpeditionerna på följande tider:
Klippans Församlingsexpedition, St. Petri, Vedbyvägen, tel. 0435-296 80
• Måndag 2 september kl. 9.00 -12.00
• Tisdag 3 september kl. 17.00 -20.00
• Onsdag 4 september kl. 9.00 -12.00
• Torsdag 5 september kl. 9.00 -12.00

Östra Ljungby Församlingsexpedition, Byvägen 3, tel. 0435-210 63
• Fredag 6 september kl. 9.00 -12.00
• Lördag 7 september kl. 15.00 -18.00

Riseberga-Färingtofta Församlingsexpedition, Kungsgatan 6, Ljungbyhed, tel. 0435-44 30 03
• Måndag 9 september kl. 9.00 -12.00
• Tisdag 10 september kl. 17.00 -20.00
• Onsdag 11 september kl. 9.00 -12.00

Rösta på valdagen den 15 september i din ordinarie vallokal från kl. 13.00 till kl. 20.00:
• i Klippans Församlingshem, St. Petri, Vedbyvägen
• i Ljungbyheds Församlingshem, Kungsgatan 6
• i Östra Ljungby Församlingsgård, Byvägen 3
• Dessutom finns särskilt röstmottagningsställe i Färingtofta församlingshem, som är öppet från kl. 13.00 till kl. 19.00.

Kom ihåg att i alla tre valen gäller det att kryssa tre namn – även om de står högt upp på listan – vid sammanräkningen är det kryssen som räknas!