Kriget gav knuff – allmän skatt infördes

Att vi har progressiv inkomstskatt och gör självdeklaration ses som naturligt. Men det var 1903 som detta infördes. Dock gjordes experiment redan 1713 och 1810, vid krig, efter engelsk förebild.

Staten hade bara två stora utgiftsposter fram till mitten på 1800-talet. Det var försvaret och rättsväsendet. Detta klarades med ett skattesystem från medeltiden: En grundavgift utgick på jorden för självägande bönder. Till detta kom konsumtionsavgifter, tullar och ”lyxvaruskatter”. På kommunala nivå – där kyrklig och borgerlig verksamhet inom socknen var ett – delades de små utgifterna efter mantalen på jordbruken.

Statens och kommunernas verksamheter ökade. Större inkomster behövdes. Inte bara vid krig och kriser, utan främst för skola, sjukvård, äldrevård – och ränteutgifter på lån för bl a järnvägar. Då kom frågan om inkomstskatt upp till diskussion – igen. Den pågick av och till från 1812, då senaste inkomstskatten slopades, till in på 1900-talet. 1902 var striden över, beslut togs. En inkomstskatt infördes från 1903. Den var provisorisk, men permanentades 1910, byggdes ut 1919 och fastställdes i den form vi nu har den 1928.

Frågan var: Hur ska staten få reda på vilken inkomst människor har, i takt med industrialismens utbyggnad och jordbrukets tillbakagång? Svaret blev en självdeklaration, som infördes 1903.

Först var inkomstskatten proportionell, som kommunal- och landstingsskatten förblev. Sedan infördes en progressiv skatteskala som innebar att till högre inkomst till högre procentuellt skatteuttag. Dock var Sverige länge ett lågskatteland. Ett ”skattetak” sattes till fyra procent!!!

Med tiden behövdes allt större statlig, kommunal och landstingskatt. Skatten ökade, nya skatteobjekt hittades. Nämnas kan att tobaksskatt infördes för att finansiera den allmänna pensionen, som infördes 1913. Sverige gick från låg- till högskatteland.