”Kalle på Spången” – film blev motståndsvapen

Filmen ”Kalle på Spången” med Edvard Persson i huvudrollen gjorde gästgivargården i Spången till en av landet mest kända. Dessutom blev filmen ett ”motståndsvapen” i Köpenhamn, vid tyska ockupationen.

I Spången fanns en krog i mitten på 1800-talet. Det ansåg traktören Pål Lundberg inte räckte. Avstånden till Röstånga, Blekemåsa och Åby gästgivaregårdar var för långt. Han ville att krogen blev gästgivargård och ansökte om detta. Det gavs klartecken 1857, som överklagades av 40 bönder som var rädda för att få skjutsplikt. Men 1858 – för 155 år sedan – gavs slutligt klartecken. Den 14 december samma år startade Spångens Gästgivargård. Sedan har ägarskapet skiftat: 1861 kom A L Streiffert, från Herrevadskloster, och lämnade till barnen, 1936 Per Anton Jönsson, ”gästis” arrenderade även ut en del år. 1962 tog Preben Petersen över och sålde till Bengt Jönsson 1978. Då hade en brand 1972 tyngt ekonomin. Jönsson drev ”gästis” till 1997 och arrenderade sedan ut. Men 2002 tog Thomas Franzén över och sedan 2004 är Martin Olsson ägare.

Det som avgjort satte gästgivargården på ”kartan” var filmen ”Kalle på Spången” från 1939, som även blev mäkta populär i Danmark, under namnet ”Landevejskroen”. Dessutom hindrade filmen tyska ockupationsmakten från att få tillgång till biografen för att visa sina PR-filmer. Överenskommelsen blev att: Så länge ”Landevejskroen” går för ”fulla hus” skulle den få fortsätta. Den gick i 87 veckor!

Givetvis utnyttjar Spångens Gästgivargård reklameffekten av den fortfarande ihågkomna filmen. Det är faktiskt så att för köpenhamnare som ska till denna del av Skåne så är ett besök på Spången en självklarhet – för den ”goa maden” och affischutställningen.