Därför står vi med på listan!

Att engagera sig kyrkopolitiskt är självklart för många, men för en del mognar beslutet fram när man inser att man kan skapa en förändring. För att få lite mer ”kött på benen” kring hur kandidaterna till kyrkofullmäktige i Klippans Pastorat tänker kring sitt engagemang har vi ringt runt till några slumpvis utvalda och frågat vilka frågor just de brinner för.

Anna-Karin Enev, Klippan

– Jag är mycket för att kyrkan ska vara öppen för alla. Ingen ska behöva känna att man måste vara på något särskilt vis för att vara välkommen, utan alla ska trivas hos oss.

Janet Svensson, Östra Ljungby

– Jag vill bevara kyrkan, och värna om det gamla. Det är viktigt att kyrkan får vara kvar ute i de mindre byarna och att man inte centraliserar för mycket. Den barn- och ungdomsverksamhet vi har här ute i Östra Ljungby är viktig och ska vara kvar.

Malena Engberg, Källna

– Förutom att kyrkan ska vara en aktiv partner i samhället och inte bli en isolerad företeelse tycker jag att miljöfrågan är oerhört viktig. Vi har ett ansvar att förvalta skapelsen, det vill säga att leva hållbart och inte utarma vår jord. Det är viktigt att verka för ett hållbart samhälle där kretsloppstänkandet står i centrum.

Ulf Mattiasson, Riseberga- Färingtofta

– Svenska kyrkan ska vara en resurs för alla människor i samhället. Jag tycker även att kyrkorna bör användas så mycket som möjligt, och vill därför öka alternativa aktiviteter såsom musik- och teaterföreställningar samt filmvisning. Kyrkoavgiften bör läggs på en rimlig nivå så att alla har råd att vara med.

Conny Lindquist, Klippan

– Jag vill jobba aktivt för att kyrkan ska komma ut mer i samhället. Det är otroligt viktigt att vi får in fler medlemmar – det är många som lämnar, och det är något vi måste arbeta med.

Jan Löwgren, Riseberga- Färingtofta.

– Nu när församlingarna läggs samman till ett stort pastorat vill jag arbeta för att ändå behålla delar av verksamheten ute i Riseberga-Färingtofta. Jag värnar mycket om landsbygden och tycker det är viktigt att vi inte flyttar in allting till centralorten