Bergsmeditation utvecklar känslomässig intelligens

Pia Williamsson har nyligen på hobbybasis startat Tro-Styrka-Balans, där hon arbetar som diplomerad bergsmeditationsledare. Bergsmeditation utvecklar känslomässig intelligens, och hjälper den som behöver att komma i kontakt med sina känslor och hur man sätter ord på dem.
– I förlängningen kan man även få användning av bergsmeditationen i situationer i vardagen eller i arbetslivet, till exempel när det gäller kommunikation vid ett affärsmöte, säger Pia Williamsson.

Utvecklad av Terry Evans

Bergsmeditation utgår ifrån berget som symbol. Berget symboliserar dig själv, och meditationen är en väg fram till berget. Tekniken har utvecklats av mediet Terry Evans, och började växa fram när hans liv var i kris på grund av sjukdom. Pia Williamsson fick upp ögonen för bergsmeditation för några år sedan, när hon gick en kurs hos just Terry Evans. Bergsmeditation är en djupgående meditation där man i grupper om 6-7 personer blir vägledda av Pia.
– Jag är väldigt noggrann när jag sätter ihop grupperna. Jag träffar varje person enskilt först, och sätter sedan ihop grupperna utifrån den känsla jag får. Det är viktigt att få till gruppdynamiken.

Aktivt lyssnande

En centralpunkt i meditationsgruppen är att man lär sig så kallat aktivt lyssnande.
– Att vara helt tyst när andra pratar är en upplevelse i sig, och det är något man verkligen har nytta av i vardagen.

Pia har hållit i bergsmeditationsgrupper i Helsingborg tidigare, men från och med den 29 augusti kommer hon att vara verksam i en lokal på Norra Skolgatan 2 mitt i centrala Klippan.