ÅRETS BILD 2013

Eftersom så många kände sig kallade förra året så ordnar vi givetvis en ny tävling för 2013 som pågår året ut.

Premisserna är desamma som sist: Varje fotograf deltar med maximalt fem bilder, och man väljer själv vilken eller vilka av de fyra kategorierna (Natur/djur, Människor, Ögonblicket och Lokala motiv) man medverkar i. När det gäller lokala motiv måste det framgå på bilden att den är tagen inom Söderås Journalens utgivningsområde. I övrigt är det enda krav som finns att bilden ska vara tagen under 2013. Som extra bonus lottar vi i år ut en 50×70-utskrift i canvas på något av de inkomna bidragen – varje månad!

Tävlingsbidragen laddas upp på Klippanshopping.se under fliken ”Tävling”, där man också fyller i kontaktuppgifter.
I början av 2014 presenterar Söderås Journalen en vinnare i varje kategori. Vinnarna får vardera 1 000 kronor i pris i form av så kallade Klippancheckar, som kan användas i Klippans Köpmannaförenings butiker. Lycka till!

EXTRA BONUS!!!

Varje månad lottar vi ut en utskrift (50 x 70 cm) i canvas på något av de inkomna fotona!

VINNARE FÖR JULI ÄR: Petra Hult, Kvidinge