Odling – nytta och nöje

Intresset för trädgårdsodling ökar, efter en tids ointresse. Orsaker är: Odlandet är ett nöje.

Människor vill ha kontroll på råvaran, för att slippa kemikalier. I äldre tider var det en livsnödvändighet att odla råvaror till maten. Så blev det även under andra världskriget. Livsmedelskris uppstod. Regeringen upp-manade alla att odla egna grönsaker, som även gällde kommuner och gräsmattor i parker. Gräsmattorna skulle upplåtas till grönsaksodling. Det förstärktes genom boken ”Täppan i beredskap” där det framhölls det ”vara en medborgerlig plikt att odla där det var möjligt”. I Söderåskommunerna innebar det att parkområden uppläts till odling av potatis och grönsaker.