Klövabäcken – kultur- och naturklenod

Klövabäckens närmiljö är en kultur- och naturklenod. Trots sin ringa storlek finns unika växt- och djurarter. Bäck- och kulturmiljön bevaras av 80-åriga Klövabäckens fiskeklubb.

Klövabäcken börjar vid Höje Hall på Traneröds välbevarade högmosse på Söderåsen. Efter 15 km rinner bäcken ut i Rönne, nu som Körebäcken. Klövabäcken har inte bara unika natur- och kulturförhållanden. En rik företagsflora finns som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Kvarnar dominerar, som Klöva mölla, vidare möllor vid Klåveröd, Forsgård, Klintarp, Hörsmölla, Dymölla och Fruemölla. I det som nu är Glaskonst har producerats elmätaretavlor, pinnar till slickepinnar, funnits café, varit vagnmakeri, vaddfabrik, plastfabrik. 1973 kom Glaskonst. Gårdar finns, dämme har byggts för kraftutvinning. Mest känd blev Gustav Perssons Klöva Hallar turisthotell, 1930 till 1977, med dansbanor, friluftsteater och annat. Dansbanor hade funnit tidigare i området.

Klöva Hallar har dramatisk natur. Bäcken störtar ned i en ravin på sju kilometer. Får vattentillskott från Längstebäck, stöter samman med Körslättsbäcken i Dymölla, byter namn till Körebäcken.

Unikt växtliv, med lavor och mossor finns. Karaktärsfisk är öringen. Både havsvandrande och stationä-ra stammar finns. Klövabäcken är Skånes öringtätaste bäck. Ovanligt stor uppgång av lax sker i bäcken. För Norden ovanliga fiskarter som sandkrypare, grönling, elritsa och nejonögon kan ses. Sällsynta in-sekter har hittats i området. Det är ett utflyktsmål som ger mycket för många.

Klövabäckens fiskeklubb, som maximerat medlemsantalet till 65 – tio står i kö – sköter fiskevården. 13 markägare finns. Unikt arrendet utgår – en årlig supé. Föreningen firar 80 år 2013. Bara fem fiskeklubbar i landet är äldre. Länsstyrelsen vill organisera fiskevården på annat sätt. Klubben skulle försvinna. Beslutet är överklagat. Hopp finns att allt blir som tidigare – åtminstone det
mesta.