Känns bra när man får gehör

Klippanbon Lena Landin har under många år varit engagerad i handikappfrågor, och är verksam både inom FUB (För utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) och HSO (Handikapporganisationernas Samarbetsorgan). Lenas 14-åriga dotter är funktionshindrad, och det var så engagemanget tog sin början för nästan 10 år sedan.
– Det ger så oerhört mycket tillbaka att arbeta med dessa frågor. När man känner att man får gehör för ett ärende man har drivit känns det otroligt gott.

Många aktiviteter inom FUB

Dottern Annas funktionsnedsättning diagnosticerades när hon var ett år gammal.
– Direkt när vi fick reda på det så tänkte jag att det här ska vi lösa, och sedan dess har det mer eller mindre varit ett heltidsjobb att stödja Anna.

Tillsammans med ytterligare två personliga assistenter ger alltså Lena alltså sin dotter det stöd och den hjälp hon behöver i sin vardag. I skolan har Anna en elevassistent som hjälper henne. Och det är när Anna är i skolan som Lena kan lägga tid på de föreningar hon är med i. I FUB:s lokalförening för Klippan och Åstorp är Lena sekreterare. FUB arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska leva ett bra liv, och i FUB Klippan/Åstorp ordnar man en rad olika aktiviteter. En av de mest uppskattade är Kafé Sågen.
– Vi har i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen samt socialförvaltningen under de senaste tre åren skapat en mötesplats för alla funktionsnedsatta som är över tio år.

Kurser och utbildningar

Vid sidan av Kafé Sågen har FUB Klippan/Åstorp även en även en barngrupp som träffas en gång i månaden samt den så kallade Inre Ringen, som är till för vuxna med en utvecklingsstörning.
– Där träffas man på den dagliga verksamheten Lönnen i Klippan varannan onsdagskväll för att fika, spela spel och umgås.
Dessutom ger man föräldrautbildningar efter de önskemål som kommer in. Man kan till exempel ge kurser i teckenspråk eller utbilda om olika LSS-lagen till exempel. Dessutom är föreningen aktiv med att bevaka och påverka frågor i kommunen som är viktiga för medlemmarna.

Referensgrupp för handikappfrågor

Lena sitter också för FUB Klippan/Åstorps räkning med i Klippans kommuns referensgrupp i handikappfrågor. Gruppen består av representanter från 14 olika handikappföreningar i kommunen, samt andra personer med intresse för handikappfrågor.
– Vi träffas fyra gånger per år och tar fram frågor till det kommunala handikapprådet där jag är vice ordförande.

Arbetar med FN-projekt

Via FUB har Lena också de senaste åren engagerat sig i HSO Skåne. HSO Skåne är en paraplyorganisation som samlar 38 olika handikappförbund från Skåne län. Där arbetar man med mer övergripande handikappfrågor. Just nu är Lena mitt uppe i ett arvsfondsprojekt om FN-konventionen för människor med funktionsnedsättning.
– Målet är att få fram en checklista för hur till exempel kommuner kan använda artiklarna i vardagen.