Hört på Företagslunchen 13 februari

Den 13 februari var det återigen dags för Klippans kommuns och Företagarna Klippans företagslunch på Best Western Hotell Klippan. Förutom information från kommunens näringslivsutvecklare Anders Lindberg och Företagarna Klippans ordförande Hans-Göran Dahl hölls också två föredrag, båda med miljöinriktning.

Miljöbron presenterade sig

Verksamhetsledaren Malin Planander från Miljöbron var på plats för ett föredrag. Miljöbron är en ideell organisation, möjliggjord av externa finansiärer, som fungerar som en länk mellan uppdragsgivare och studenter när det gäller miljö- och utvecklingsfrågor.
– De flesta företag har fullt upp med sin kärnverksamhet, och har kanske varken tid eller kunskap om hur man ser över sitt miljöarbete. Då kan vi till exempel matcha ihop rätt universitetsstudenter med rätt företag, och på så sätt gynnar samarbetet båda parter. Studenterna får värdefull arbetslivserfarenhet, och företaget får en kostnadsfri hjälp med något de kanske inte skulle hunnit med annars.

Miljömål uppsatta för Klippans kommun

Miljön stod verkligen i fokus den här företagslunchen. Tord Andersson, miljöstrateg på Klippans kommun och Söderåsens Miljöförbund berättade om arbetet med Klippans miljöprogram. Man har sett över de nationella miljömålen och bearbetat om dessa till kommunal nivå.
– Vi har bland annat tagit fram fem fokusområden, utifrån vilka vi har presenterat en liten sammanställning om hur läget är i kommunen. Dessa områden är energi och transport, hälsa och miljö, mark och vatten, natur och kultur samt konsumtion och avfall.