Nyckelharpan allt populärare – som i Perstorp

Nyckelharpa är ett folkligt instrument vars ursprung inte är känt. Instrumentets popularitet har skiftat och höll på att försvinna i Sverige. Nu ses det åter i många orter i landet, bl a i Perstorp.

Var kommer nyckelharpan ifrån? Är det ett instrument som uppfanns i Sverige, som några hävdar? Eller kom det hit som en kulturimport från kontinenten, som andra anser? Inget säkert belägg finns för någondera teorin. De som tror det är kulturimport hävdar att instrumentet kom via Hansans fartyg. De som tror det är ett ursvenskt instrument anger den vemodiga klangen men framförallt att flest tidiga belägg för instrumentets existens finns i Sverige. Fram tas stenhuggningen på Källungs kyrkoport på Gotland från 1300-talet, där en spelman anses ha en nyckelharpa. Men båda sidor använder detta i sin teori.

Klart är att instrumentet användes av kringvandrande spelmän på 1500- och 1600-talet och var väl förankrat hos allmogen. Dalarna och framförallt Uppland blev nyckelharpans hemområden. Från och med 1600-talet finns enbart belägg av instrumentet från Sverige. Instrumentet blev allt mindre använt och från 1700-talets senare del och under 1800-talet fanns instrumentet enbart i Uppland och var på väg att försvinna.

Tekniska nyheter på nyckelharpan och industrialismens framfart – med allt mer behov av nöjen – gav ett uppsving. Det moderna nöjeslivet trängde undan nyckelharpan, som åter var på väg att försvinna.

I Uppsala fanns spelmän som inte släppte instrumentet. Främst genom Eric Sahlström i Uppland fick nyckelharpan en renässans, blev allt vanligare bland spelmän, spreds över landet. Dels för spelning och dels för hobbybygge. Nu finns instrumentet på många orter i landet. En är Perstorp.