Klippans Bryggeri – släckte törst och gav PR2

Varför finns Bryggerigatan? Har det funnit bryggeri i Klippan? Frågor som överraskar äldre klippanbor. Men – det är ursäkten – det är nästan 50 år sedan bryggeribyggnaderna revs.

Tillverkning av öl har mycket lång tradition och bryggdes redan av babylonier, sumerer och egyptier. I Sverige har rester av öl kunnat spåras i bronsålderskärl.

Men det var först på 1800-talet som den öl byggdes så som vi idag kallar öl. Tjeckien och Tyskland nämns ofta i detta sammanhang. Industriell öltillverkning kom igång på 1830-talet i Tyskland. Bara kort tid efter kom den industriella öltillverkningen till Sverige, där första tillståndet för öltillverkning utfärdades 1843 till ett bryggeri i Stockholm. Det tidigare hembryggandet försvann allt mer i takt med att industrialismen utvecklades och att allt fler inte hade möjlighet att brygga sitt eget öl.

Till Klippan kom öltillverkning under andra halvan av 1800-talet. Den 13 april 1877 grundades Åby-Klippans Ångbryggeri, som sedan blev Klippans Bryggeri.

Redan året efter starten fick bryggeriet Åby-Klippan hedersdiplom vid lantbruks- och industrimässan i Jönköping. Bryggeriet blev känt. En ljus ölsort kallad ”Klippans ljusa” satte orten och bryggeriet på ”ölkartan”.
Tillverkningen pågick till 1962. Sedan var bryggeriet lagerlokal till 1965, för att sedan rivas. Bryggeriet låg på östra sidan av Bryggerigatans slut i norr, där även Klippans Läderfabrik och Mejeriet med tiden uppfördes.