Hemförsäkring med anor

De flesta har sin egendom försäkrad. Det är inget sentida påfund. Tvärt om.

Redan på Hammurabisstenen från 1700-talet f v t, som hittades vid utgrävning i Iran i början av 1900-talet, finns försäkringar beskrivna. Från medeltiden och framåt kunde hantverkare försäkra egendom. Först på 1800-talet kunde gemene man teckna försäkringar – i USA. En föregångare till våra dagars livförsäkring beskrivs på 800-talet, från tyska kloster. Företag bildades som sålde försäkringar. Först var ”The Society för Equitable Assurance on Lives and Survivorship” i London 1762. Det var en livförsäkring, egendomsförsäkring följde.