Har bytt Italien mot Sverige

Vid skolstarten i augusti fick Klippans Gymnasieskola en ny utbytesstudent. Det är 17-åriga italienskan Gaia Palma, som under det kommande läsåret har bytt hemstaden Varese mot Klippan (för studier på gymnsieskolan) och Perstorp (där hon bor hos Cia Brinkåker och hennes dotter Emelie).

– Jag har blivit väldigt väl mottagen både i skolan och av min värdfamilj. Det kommer att bli ett bra år här i Sverige, säger hon.

Svårt med språket

Förutom modersmålet italienska pratar Gaia också engelska, så att göra sig förstådd och kommunicera med folk är inga problem – svenskan är däremot lite knepigare. Men hon lär sig efterhand.
– Svenska är ett svårt språk som inte har några beröringspunkter alls med italienskan. Uttalet är inte lätt, och jag är dessutom lite blyg för att prata svenska med svenskar, men jag kommer säkert över det efterhand. Jag går på SFI två gånger i veckan, och har även en extra svensklektion i skolan varje vecka.

Av förklarliga skäl blir det lite problem att hänga med på lektionerna, men Gaia tycker ändå att det går framåt.
– Jag försöker förstå så mycket jag kan. Det är inte alltid lätt, så jag måste jobba hårt.

Aktiv i EUP

En av anledningarna till att Gaia valt att göra ett år som utbytesstudent i ett annat europeiskt land är hennes engagemang i Europeiska Ungdomsparlamentet (EUP). EUP är, som det står på deras hemsida ”ett unikt forum som syftar till att engagera ungdomar i utformandet av framtidens samhälle”. Varje år anordnar man så kallade sessioner, där ungdomar diskuterar alla möjliga ämnen, så som mänskliga rättigheter, ekonomi, utbildning och integration.
– Man lär sig oerhört mycket av att delta, både om sig själv och om ämnena som diskuteras. Dessutom träffar man nya vänner från hela Europa. Jag har hittills varit med på sessioner i Italien, Polen och Grekland. EUP är en stor del av mitt liv, och jag hoppas att den ska bli ännu större.

Session i Hässleholm

I skrivande stund (början av november) förbereder sig Gaia och fyra av hennes klasskamrater för att delta i den regionala EUP-session som ska hållas i Hässeholm den 17-18 november (och därför redan har inträffat när du läser det här), där man kommer att diskutera bland annat trafficking och ett eventuellt skapande av en europeisk federation. Några av deltagarna kommer att väljas ut till den nationella session som ska hållas i Stockholm under våren 2013. Gaia hoppas naturligtvis på att få komma med även till den innan hon åker hem i juni.
– Jag har inte längtat hem så mycket hittills, men det är klart att det känns ibland.

Stora skillnader

Att leva och gå i skolan i Sverige är något helt annat än att göra det i Italien. Det är något Gaia fick erfara ganska snabbt.
– Skolan här i Sverige är mycket mer av-slappnad och fokuserar på att eleverna ska kunna omsätta sina teoretiska kunskaper i praktik. I Italien är det mycket mer att man ska plugga mycket teori och få resultat på proven. Vi har inte heller några raster mellan lektionerna, och lärarna är mycket strängare. Förhållandet mellan lärare och elev är mycket mer vänskapligt här, i Italien är det väldigt formellt.

Dålig timing med fredspriset

Till sist, som ung och aktiv europé kan vi ju inte låta bli att fråga Gaia om vad hon tyckte om att EU för några veckor sedan tilldelades Nobels fredspris.
– Det är svårt det där. Å ena sidan: Jag är en stolt europé som respekterar det enorma arbete EU lagt ner på att hålla fred mellan de europeiska länderna sedan andra världskriget. Å andra sidan: Det är ganska dålig timing. Vi är inne i en stor kris i eurosamarbetet, och priset känns lite mer som en uppmuntran än en faktisk belöning. Sedan kan man alltid hitta fel i allting – jag tycker inte att beslutet att ge EU priset var helt och hållet fel, men det kunde ha gjorts vid ett bättre tillfälle.