Årets sista Företagsträff

Den 14 november anordnade Klippans kommun och Företagarna Klippan den sista Företagsträffen för i år. Anders Lindberg, Klippan kommuns näringslivsansvarige, kunde hälsa ett näst intill fullsatt Best Western välkomna till frukostmötet. Utav de drygt 50-tal deltagarna fanns runt 20 ungdomar från Gymnasieskolans UF-verksamhet närvarande.

Penningtvätt

Monica Ek från länsstyrelsen Skåne var på plats och höll föredraget ”Utnyttjas din verksamhet för penningtvätt?”. Länsstyrelsen är ansvarig för tillsynen av att företag har tillräckliga åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Penningtvätt handlar om när ”svarta pengar”, pengar från brottsliga verksamheter, omvandlas till ”vita pengar” som kan redovisas öppet. Detta är en verksamhet som omsätter runt 100 miljarder/år i Sverige. Sedan 2009 finns det lagar som skall motverka penningtvätt och de som omfattas av dessa är bland annat banker, växlingskontor, jurister, advokater samt de företag som hanterar stora mängder kontanter.

Mer information om Länsstyrelsens arbete mot penningtvätt finns på: www.lansstyrelsen.se/skane

UF-företag

Närvarande på företagsträffen var även ett antal ungdomar från Gymnasieskolans UF-verksamhet. UF står för Ung Företagsamhet och innebär att ungdomar får pröva på hur det är att driva ett eget företag. Innan jul så kommer de att ha en mässa på Klippans Gymnasieskola för att kunna visa upp sig och sälja sina produkter. Till våren så har de även möjlighet att ställa ut på UFs stora mässa, som kommer att hållas på Helsingborg arena i mars 2013.

God tillväxt hos Företagarna

Hans-Göran Dahl, ordförande i Företagarna Klippan, kunde informera om den positiva trenden i Klippan. Sedan den 1:a juni har 120 nya medlemmar tillkommit, i snitt fem nya medlemmar i veckan. Detta gör att Klippan har en tillväxt som är en av de främsta i Sverige. För att manifestera detta bjuder Företagarna in till en träff den 25:e januari, där gamla och nya medlemmar är välkomna.

Nästa företagarträff

Detta var årets sista företagarträff och nästa träff kommer att ske den 13:e februari med ett miljötema. Medverkande
då är Miljöbron, studenter som sysslar med miljövägledning för företag samt Söderåsens miljöförbund.