Linet – till nytta och flärd

Lin är en växt som människor haft lång och mångbottnad relation till. Idag är lin inte vanligt i odling. Annat var det i äldre tider.

När började man odla lin? Var det inhemsk eller hitförd växt? Ingen vet bestämt. Två sorters lin finns – oljelin och spånadslin – men är samma art (Linum usiattissimum). Äldsta linfyndet kommer från sjön Bokaren i Uppsala, kring 1 000 år f v t. Från bronsåldern kring år 800 f v t finns starka belägg på linförekomst. Ur oljelinet utvanns olja (frön har 46 procent), främst vid första världskriget. Spånadslinet odlades mest, till kläder, blev även handelsvara. Ett omfattande odlande fanns på 1100-talet. Redan på 1600-talet kom tillbakagång, då bl a bomullstyg kom. I våra dagar är lin mest att se som kulturarv, värt att bevara.