”Kreatur bor bättre än folket” – Klippandom 1937

Sverige var in på 1900-talet ”Europas fattighus”. Det gäller även i Söderåsbygden. Vid offentligt möte i Klippan 1937 slog läkaren Olof Johnsson från Lund fast: ”Kreatur bor bättre än folket.”

Inventering hade skett i bygden av boendeförhållanden för lantarbetarna. Det blev en skrämmande läsning. Lantarbetareavdelningen i Klippan kallade till offentligt möte den 7 mars 1937. Närvarande var representanter från facket, lantarbetsgivare, hälsovården och läkare. Dr Olof Johnsson, Lund, var inledare. Han gick hårt fram och konstaterade, med utgångspunkt från inventeringen:
”Det visar sig att den gård som har sämsta bostäderna har de modernaste stallarna.”

Sveriges situation på bostadsfronten var undermåligt. 1928 höll statsminister Per Albin Hansson sitt ”Folkhemstal”. Signalen var: Kraftfull upprustning krävs – inte minst på bostadsfronten. Idérörelsen ”Den nya sakligheten” drev på. Internationella jämförelser visade hur illa det var i Sverige, med undermåliga bostäder, omfattande trångboddheten, allvarliga sjukdomar grasserade, misären var stor. Kravet var: ”Rensa upp i allt.” 1934 kom Alva och Gunnar Myrdals reportagebok ”Kris i befolkningsfrågan”. 1938 reste Ludvig ”Lubbe” Nordström runt i landet och gjorde reportage, som sändes i radio och blev boken ”Lort-Sverige”.

Inventeringen i Klippanbygden bekräftade misären. 44 bostäder inventerades, varv 41 tvårummare. Resultatet blev: Flera lägenheter var helt utdömda, 15 var fuktiga, 36 kalla och dragiga, 10 kök hade sten- och cementgolv. Det saknades eldstäder i 29 rum och två kök, källare i 22 bostäder, innanfönster i 22 bostäder, tvättgryta fanns i tre kök. Kravet var: Rusta upp bostäderna. Trycket efter mötet blev stort: ”För inte kan det få vara så att kreatur bor bättre än folket?”