”Du-reformen” 45 år

Det är 45 år sedan ”du-reformen” infördes i landet, av Medicinalstyrelsens nytillträdde generaldirektör Bror Rexed.

Han förkunnade att han dels själv kom att säga ”du” till alla medarbetarna och dels förväntade sig att alla sade ”du” till honom. Detta spred sig snabbt över landet. Dock hade detta tilltal varit på gång från 1960-talet ingång. Genom att ”titulera alla med du” markerades även att alla ansågs ha samma värde. Detta med att titulera var ett sätt att markera överhet och förminska människor.