Tufft i Färingtofta

Det var svårt, rent av tufft, för arbetarrörelsen att få fotfäste i den starkt jordbruksdominerade Färingtoftabygden.

Det märkte socialdemokraterna då de bildade en arbetarkommun 1931 som fick 22 medlemmar inskrivna – målet var att snabbt få 50, som det aldrig blev. Som mest erhölls 165 röster i ett val. 1952 – då Riseberga och Färingtofta kommuner slogs samman – gick Färingtofta AK upp i Riseberga AK. Lättare blev det inte för SSU. De bildades 1934 och lades ned 1944, efter att ha varit vilande i 1,5 år. Andra politiska organisationer och idrottsrörelsen blev för svåra konkurrenter. Färingtofta arbetarrörelses historia är nu skriven.