Veterinärens initiativ gav ”Forsbergminne”

År 2012 är ”jubileumsår för konstnären Nils Forsberg från Riseberga” – född 1842, guldmedalj vid världsutställningen i Paris 1872 och minnessten på ”hemmaplan” 1952.

Att minnesstenen tillkom beror på veterinär Torsten Hallenborg, Halmstad och en motion till Riseberga kommun från prosten Albin Jönsson, kommunal­kamrer Ivar Karlsson och leda­möterna Einar Larsson och Erik Andersson. 1 200 kronor behövdes, så avtäckning kunde ske den 14 juni 1952.
Torsten Hallenborg, född på Risebergagården, blev veterinär. Fick tjänst på annat håll. Men sin hemkommun och dess store konstnär Nils Forsberg glömde han inte. 110 år efter Nils Forsbergs födelse och 80 år efter framgången i Paris med konstverket ”En hjältes död” ville Hallenborg hedra minnet av konstnären.
Efter kontakt med Patrik Haller, lärare och hembygdsprofil, fick Hallenborg stöd för sin planerade insamling. Men 1952 kom nödrop från Hallenborg. Han hade samlat in 3 200 kronor men minnesstenen kostade 4 400 kronor. Kunde kommunen tillskjuta resten? Det var då kvartetten lämnade in sin motion. Det var som att ”slå in en öppen dörr”. Enhälligt tillstyrktes förslaget.
Efter avtäckningen av minnestenen bar det iväg till Spångens Gästgivargård för en avslutande middag.
Minnesstenen finns bakom Riseberga kyrka, men är lite svår att hitta.