Sånglärka – ”vårbudbärare”

Som en vårens glade budbärare. Så ses sånglärkan, där den ”hänger” i luften över fält och framför sin ”porlande sång”.

En tidigare vanlig syn, mera nu nästan ovanlig. Sånglärkan – de öppna markernas fågel – är spridd från Medel­havs­området upp över Skandinavien. Lärkan antas ha kommit till Sverige på 1100-1200-talet. Nämns första gången i skrift år 1263. Expanderade kraftigt under 1800-talet, då skog höggs ned och mark odlades upp. På 1900-talet för­ändrades landskapet och blev ett hot mot fågelarten, särskilt den kemiska besprutningen. Framförallt äldre vill gärna höra ”vårförkunnaren”.