Viktigt att kunna känna sig lugn och trygg hos tandläkaren!

Hans Åhlunds far var tandläkare och modern var tandhygienist – så att han skulle bli tandläkare stod klart ganska tidigt. Nu har han praktiserat yrket i mer än 25 år och har hela tiden varit verksam i Klippan. Under kliniknamnen Apolloniakliniken och Oral Design har han funnits på tre olika adresser sedan 1986.
– Det första året höll jag till i de lokaler där Treklövern numera har sitt kontor. Efter ett år blev det för trångt där, och då flyttade jag vidare till ”Åbyhallshuset” i korsningen Järnvägsgatan-Storgatan.

Lugn och välkomnande miljö

Sedan 1992 har emellertid Hans Åhlund och hans personal hållit till lite längre söderut på Järnvägsgatan, närmare bestämt på nr 11. Miljön inomhus skiljer sig bjärt från den bild många kanske har av tandläkarmottagningar.
– Man måste ha en lugn och välkomnande miljö med sköna möbler som gör att patienterna har det bekvämt. Vi vill komma så långt ifrån en centraliserad vårdinrättning som det är möjligt.

Trygghet en viktig faktor

Varför föredrar då så många att gå till privata tandläkare? Hans Åhlund har en teori:
– Jag tror att patienterna upplever en stor trygghet i att komma till samma tandläkare år efter år. Det handlar mycket om bemötande och den höga servicegrad man kan ge. Patienten känner sig mer väl mottagen och känner att man är i fokus om man kommer till samma person år efter år.

På Oral Design arbetar Hans Åhlund och hans anställda med allmäntandvård men dessutom med speciell inriktning mot kosmetisk och estetisk tandvård. Man hjälper också till med implantatbehandlingar. I personalen finns förutom tandsköterskor även tandhygienist och tandtekniker. Att ha en egen tandtekniker är något som skiljer ut Oral Design från många andra kliniker. Uppskattningsvis finns bara runt fem kliniker i hela Sverige som har egen tandtekniker.
– När våra patienter behöver kronor eller bryggor har vi en helt annan möjlighet att anpassa de nya tänderna till de gamla både form- och färgmässigt. I normala fall skickar tandläkaren iväg sådana jobb till en tandtekniker på annan ort eller till ett importlabb i Asien, och då är det svårare att med ord beskriva hur arbetet och färgen ska vara. Vi samarbetar och tar tillvara varandras stora kompetens. Det är ett bra sätt att ge sina patienter det som är bäst för dem.

Helkeramiska material

98 procent av de kronor och broar som görs på Oral Design består av helkeramiska material.
– De är vävnadsvänliga och ger inga allergiska reaktioner för våra patienter. Vi har en policy att bara arbeta bara med material som vi själva vill ha i vår mun, och utbildar oss hela tiden för att kunna ge våra kunder den allra bästa behandlingen.

Långväga patienter

Oral Design har naturligtvis mest patienter från Klippan och nordvästra Skåne, men det kommer även patienter från resten av landet – och ibland till och med mer långväga än så.
– Jag har patienter från hela Sverige och även utlandet. Våra mest avlägsna patienter kommer från Indonesien som passar på att gå hit när de är i Klippan. Det känns så klart jätteroligt att de väljer att gå kvar hos oss även om de flyttar ifrån orten.

Varför ett besök per år?

Hans Åhlund rekommenderar att man, oavsett om man får mycket hål eller inte, gör ett tandläkarbesök per år. Oavsett vilken tidigare historik man har så kan det hända mycket på ett år – inte bara med karies utan även med tandsten.
– Tandsten är oerhört viktigt att hålla undan. Håller man inte tandstenen borta kan det utvecklas till tandlossning om man inte sköter det ordentligt. Idag är det mer vanligt att man förlorar en tand på grund av tandsten och djupa fickor än om man har hål i tanden.

Tandläkarskräcken som finns hos en del patienter är som tur är på väg att försvinna. Hans Åhlund menar att den är som allra störst hos 40- och 50-talisterna, men att det sedan blir bättre ju senare man är född.
– VI som är födda under 40- och 50-talen har vuxit upp med väldigt hårda och barska tandläkare som ibland var väldigt bryska i sitt sätt att hantera barn, och det har hängt i. Med tiden har dessa tandläkare försvunnit. Dagens ungdomar har en helt annan syn på det där med att gå till tandläkaren. Vi på Oral Design är väldigt måna om att våra patienter inte skall uppleva något obehag under sitt besök hos oss.