Mycket arbete med bildarkivet!

Ljungbyheds Militärhistoriska Museum sitter på en diger bildskatt. I bildarkivet finns uppåt 170 000 bilder och negativ från sent 1800-tal fram till nutid.
– Det är en riktig kulturskatt. Här finns bilder på människor, flygplan, miljöer och flygfoton tagna över samhällen och byggnader i Skåne, säger Bertil Larsson, försvarsmeteorolog på F5 mellan 1969 och 1998, som är en av de drivande krafterna bakom museet.

Bild för bild

Varje fredagseftermiddag träffas en grupp som i dagsläget består av ungefär 25 personer för att gå igenom bilder i arkivet. Mellan 12.30 och 15 dricker man kaffe och går igenom bilder – allt för att kunna dokumentera så många händelser, platser och personer som möjligt.
– Bilderna är scannade och vi går igenom dem med hjälp av en videokanon. Dessutom spelar vi in hela visningen på video för att bevara den åt eftervärlden.

Alla är välkomna

Alla som vill är välkomna till dessa träffar. Idag består bildarkivgruppen av såväl gamla militärer som civila privatpersoner. Det är så klart ett plus om man sitter på kunskap om Ljungbyhed eller F5, men det är absolut ingen nödvändighet. Det räcker att man är nyfiken, intresserad och vill lyssna på gamla historier.
– Att vi är så pass många gör att arbetet med att sätta namn på personerna på bilderna blir mycket trovärdigare. Det händer ju ibland att vi hittar personer eller händelser på bilderna som vi inte är helt överens om, och då är det ju upp till de personerna som har kunskap att pröva sina argument mot varandra, och till sist kommer man ju fram till något som troligtvis stämmer.

Öppet över sommaren

Under sommaren (fram till den 11 september) har Ljungbyheds Militärhistoriska Museum öppet varje lördag och söndag mellan 11 och 17. Det går också bra att boka besök under andra tider om man kommer i större grupper. Museet invigdes den 5 juni 1998, och sedan dess visar man upp utställningar som förevisar arméförbandens och flygets verksamhet under åren som gått. För Ljungbyheds militära historia sträcker sig som bekant längre bak i tiden än bara F5.
– Infanterister, dragoner och husarer har övat på Bonnarp, Kvidinge och Ljungby hedar sedan slutet av 1600-talet. Dessa hedar var på 1800-talet en av Europas största exercisplatser – totalt hade man 18 000 man och 8 000 hästar i rörelse. Dess-utom var ju Ljungbyhed flygets vagga. Hjalmar Nyrop och Oscar Ask gjorde ju de första flygförsöken med ett svensk-byggt plan här 1909. Men först den 16 oktober 1910 lyckades Nyrop komma i luften med en ny maskin med starkare motor. (Detta är den första flygningen med en svensk pilot i ett svenskbyggt flygplan i svenskt luftrum). Och redan 1915 utbildades civila och militära piloter vid Thulins Flygskola, bland annat Elsa Andersson, som var Sveriges första kvinnliga pilot och den sista som utbildades vid Thulins flygskola år 1920, upplyser Bertil Larsson.