Heliga kafferasten

Bara Finland dricker mer kaffe per person än Sverige. Hos oss beräknas det drickas 30 miljoner koppar kaffe – per dag.

Kaffedrickandet kom från Turkiet till Europa på 1600-talet, till Sverige på 1700-talet i högre stånden och på 1800-talet hos den breda massan. Industrialismens monotona arbete gjorde att pauser behövdes. Från 1800-talet började pauserna allt mer användas för kaffedrickning, där koffeinet gav en uppiggande effekt – och så blev det viktigt socialt umgänge. Dessutom har många problem lösts vid kaffepauser. Då dominerade kokkaffe. Då kaffeautomater kom krävdes bryggkaffe. Automatkaffet blev ”snabbkaffe” som ofta medförde att gemensamma kafferasten försvann.