Historia med gatunamn

Gatunamn ger boende en adress. Med gatunamnet kan ”skrivas” historia.

Det missas ofta, namn hämtas i en bok över djur och växter. Det är beklagligt. Gatunamn kan omvärderas, gator döpas om. Så har skett i Klippan. Krigarkungen ”Karl XI väg” blev Fredsgatan!!! ”Oscarsgatan” blev Vallgatan. Båda låg i Klippans västra del, vid Åbyhem. Det sågs som opassande, dessutom korsade gatorna varandra. Andra omdöpta gator: ”Olas Gränd” blev Lindgatan, ”Brandmästargatan” blev Mossgatan, ”Postmästargatan” blev Odengatan, ”Lantmästargatan” blev Baldersgatan.