Anton Persson – radiohandlare

Under 1920-talet utvecklades radiohandeln. Den fantastiska upptäckten i slutet av 1800-talet att bärvågor kunde skickas i luften ledde fram till utvecklandet av radioapparaten.

Till Klippan kom 1944 en familj där fadern, Anton Persson (1900-1979), sedan många år tillbaka varit intresserad av radiotekniken. Han startade en radioaffär på Järnvägsgatan i det hus som idag hyser Inges Lek & Hobby. Blott 16 år gammal hade Anton, som då arbetade som dräng vid Marsvinsholm utanför Ystad, intresserat sig för denna teknik. Han köpte utrustning via postorder och byggde då sin egen radiomottagare i en cigarrask. Eftersom svenska radiosändningar inte fanns vid denna tid lyssnade Anton på de tyska sändningar han kunde få in. Detta väckte naturligtvis misstänksamhet i omgivningen och Anton fick redogöra inför länsman vad det var han sysslade med.

Efter sexårig folkskola ville Anton gärna bli smed, vilket hans far, torpare utanför Marsvinsholm, inte tillät. Anton var yngst i en syskonskara på åtta och fick arbeta som dräng några år innan han tog värvning vid husarerna i Ystad. Som stamanställd fick han bättra på sin utbildning och började också lära sig spela fiol. Han började skriva visor i bondkomisk stil och skrev även minnesanteckningar. Efter några år som stamanställd flyttade han till Klippan där han fick arbete vid Pappersbruket och träffade sin blivande fru, Marta. De gifte sig 1926, fick en dotter, och flyttade till Helsingborg.

Anton hade olika arbeten under 1930-talet men drev även en liten radioverkstad på Malmögatan i Wilson Park där man bodde. Familjen växte och när Anton blev inkallad 1940 lämnade han fru och fem barn hemma för några år i krigsberedskap. Efter beredskapsåren förverkligade så Anton en dröm om att starta en radioaffär och familjen flyttade till Klippan. Åren 1944-1949 drev Anton radioaffär på Järnvägsgatan. Han sålde radioapparater, armaturer och hushållselektrisk utrustning och inne på gården fanns en radioverkstad. Familjen bodde i en lägenhet ovanpå affären. Familjen utökades 1946 med en påg, Per Åke.

Men affärerna gick tyvärr inte så bra och 1949 tvingades Anton att sätta sig i konkurs. Familjen flyttade till Åhus och senare till Tjörnarp. Anton arbetade då bl a i Kristianstad och Sösdala med el och armaturer.

Anton var teknisk och praktisk. Han byggde en mandola – en större mandolin – som dottern Elsy kom att använda. Han byggde också ett eget graververk till grammofonskivor och ett elektroniskt piano till yngste sonen.

Anton skrev berättelser och visor under större delen av sitt liv. Yngste sonen, Pelle, spelade under artistnamnet Peps in några av faderns visor; Ola och Karna, Persson ifrån stan och Drängavisan. Vid 75 års ålder fick en stolt Anton royalty från STIM!

På ålderns höst återvände Anton och Marta till Klippan och bodde då på Klostervägen. Anton avled 1979 och Marta 1985. De ligger begravda på kyrkogården vid Klippans kapell.

Antons fru Marta var kusin med fotbollspelaren Hasse Persson och brottaren Stig ”Buckla” Persson, båda landslagsmän.