Brandvarnarens dag

Foto: Shutterstock

Brandvarnardagen är en utsedd temadag som varje år infaller den 1:a december. Hela Norden uppmärksammar dagen och människor påminns om att testa sin brandvarnare för att veta att den fungerar.

Testa brandvarnaren genom att trycka på testknappen, då kontrolleras hela brandvarnarens funktion, inte bara batteriet. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på testknappen kan batteriet vara slut. Hjälper inte batteribyte – byt ut brandvarnaren.

Tre tips

  • Placera brandvarnaren i taket, läs också alltid tillverkarens anvisningar om placering.
  • Ha minst en brandvarnare per vånings­plan. Det bästa är om de är seriekopplade, vilket innebär att alla brandvarnare piper oavsett var i huset det brinner.
  • Placera brandvarnare i eller intill sovrum och tänk på att dörrar och väggar dämpar ljudet. Låt dörren till sovrummet vara öppen så du hör om det larmar när du sover.