Söderåsportalen.se

Vad är frihet?

”Friheten är ditt vackra namn
Vänskapen är din stolta moder
Rättvisan är din broder, freden är din syster
Kampen är din fader, framtiden ditt ansvar”

Björn Afzelius satte ord på vår längtan, sorg och glädje i sin älskade låttext. Hos Köpmannaföreningen i Klippan arbetar man gemensamt för att erbjuda ett mervärde i den lokala handeln, för att vi ska kunna ha det valet i framtiden. Lokal handel ger frihet. Det är inga storföretag eller e-handelsföretag som sponsrar det lokala föreningslivet.

Den 30 september arrangeras Klippan Carshow, den här gången runt Tullssonhuset och ICA Kvantum. Inget fordon är så starkt förknippat med frihetskänsla som bilen. Nu får vi en chans att se äldre bilar, ombyggda bilar och andra bilar som vårdats med kärlek. Bilintresset som finns här börjar ofta i unga år och varar livet ut. Bilens tjusning hoppas köpmannaföreningen locka till köp. Reklam för bilar visar ofta upp natursköna landskap och öppna vidder.

Klippans kommun har en vacker natur med storslagna toppar och dalar på Söderåsen. Så fort kraftverken är rivna och Rönne å blir en fritt flödande å igen, kan vi räkna med att turister väljer att resa hit och njuta av naturen och fiske. Finns det någon större frihetskänsla än att sitta ute i naturen vid ett vattendrag och fiska? Forskningen visar på samband mellan natur och psykisk hälsa. Naturen har många fördelar för vår hälsa. Ökad naturturism ger möjligheter till landsbygdsutveckling och ökat företagande. Redan idag har vi flera prisvärda gårdsbutiker som ökar mervärdet av att bo här. Söderåsens matmarknad samlar många av de lokala matproducenterna söndagen den 1 oktober. 

Ta vara på friheten som naturen, lokala handeln och gårdsbutikerna erbjuder. Ät, handla och upplev vårt närområde.

Daniel Kristensson, ansvarig utgivare