Kommunen ska kartlägga tryggheten inom näringslivet

Nu ska Klippans kommun tillsammans med Embrace Safety kartlägga brottslighet och otrygghet inom näringslivet. Syftet med undersökningen är få en bättre bild av vad företagare i kommunen upplever för problem i relation till brottsutsatthet och otrygghet. Undersökningen kommer att användas för att få en bättre bild av brottsutsatthet och otrygghet bland företag i kommunen men också för att skapa bättre förutsättningar att involvera näringslivet i det lokala brottsförebyggande arbetet.

– Jag uppmanar samtliga företagare att besvara enkäten så att vi får en så god lägesbild som möjligt att basera vårt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete på, säger Anders Lindberg, Näringslivschef i Klippans kommun. 

Enkäten skickas ut per post under vecka 40-45 till drygt 1400 företag i kommunen och svaren sker digitalt. Formuläret innehåller bland annat frågor om:

  • Utsatthet för brott
  • Oron att utsättas för brott
  • Konsekvenser av oro och brott
  • Vilka brottsförebyggande insatser som görs idag
  • Hur det brottsförebyggande arbetet kan utvecklas framåt

Resultaten av undersökningen kommer att presenteras på en företagarträff den 30 november och därefter kommer kommunen arbeta vidare på ett fördjupande plan för att planera och samordna lämpliga insatser. 

Läs mer om undersökningen på: www.klippan.se/naringsliv–arbete