Din ljusa skugga – en dansad mässa

Dansmässan ”Din ljusa skugga” uruppfördes under Världens Fest i Karlstad 31 maj 2014 och nu kommer den till Klippan och Källna kyrka. Det  är en gudstjänst där alla deltagare dansar hela gudstjänsten tillsammans i totalt tio danser, speciellt skapad för att alla ska kunna vara med i dansen.
Bildspråket vill beskriva en rörelse från mörker till ljus och är hämtat ur dygnets rytm, från skymning till morgon. Dansen sker gemensamt med församlingen. Nils- Arne Åkheden m fl musiker, Karin Fors leder dansen. Du behöver bara danslust för att kunna vara med.

Ledare: Karin Fors är församlingspedagog och diplomerad dansledare.

När: 18 februari
Tid:  Kl. 17:00 – 18:30
Plats: Källna kyrka