Klippan klättrar i skolranking

Vellinge är enligt Lärarförbundet ranking Sveriges och Skånes bästa skolkommun 2017.

I Lärarförbundets årliga ranking av skolkommuner tappar Perstorp sju placeringar jämfört med 2016 till plats 282 men klättrar samtidigt 24 placeringar till plats 136 när det gäller högskolebehörighet. Klippan klättrar 60 placeringar till plats 204. Åstorp tappar från plats 180 till plats 267. Örkelljunga placeras sämst av de skånska kommunerna på plats 284 av 290. I rankingen bedöms 13 kriterier, bland annat lärarlöner, betygsresultat, resurser, lärartäthet och hur många elever som fullföljer gymnasiet inom tre år.