Företagarträff med Klippans kommun på hemtrevliga Norrehus!

 

Företagarna i Klippan och Klippans kommun bjöd på frukostmöte på Norrehus. Klippan kommuns näringslivsutvecklare Anders Lindberg inledde mötet med att berätta om hur Klippan samarbetar med närliggande inlandskommuner i många frågor och i andra frågor inom ramen för samarbetet Familjen Helsingborg. Just den här morgonen var det för att lyssna till föredrag om SKL:s utbildning ”Förenkla helt enkelt” för kommunen. Det handlar om att starta, driva och etablera företag.

Att vara företagare i en kommun är enkelt om du ser till alla fina paroller men som sedan krockar med verkligheten. Verkligheten upplevs som krånglig och byråkratisk som företagare. SKL:s utbildning syftar till att möta verkligheten bättre och förenkla. Kommunen är en viktig aktör, bra att ha att göra med men det finns alltid förbättringspotential. Myndighetsutövningen är alltid en nyckelfråga när det gäller att förbättra företagsklimatet. Målet med utbildningen som kommer att ske senare i vår är att förbättra företagsklimatet och där är mötet mellan företagare och kommunen avgörande.

Efter dragningen gavs det information från Företagarna i Klippan som berättade att det diskuteras att slå ihop sig med Åstorp och bilda Företagarna Söderåsen för att bli mer slagkraftiga och lättare få ihop människor som vill och har tid att engagera sig.