Ökade öppettider hos polisen i Klippan

Polisen i Klippan kommer att ha öppet alla vardagar i veckan samt kvällsöppet på tisdagar till klockan 18. De utökade öppettiderna är ett led i satsningen från polisen att komma närmare medborgarna och ge bättre service.

Nästa steg i utökad service från polisen är att Klippan är på väg att få en egen passmaskin. Det finns än så länge inga uppgifter på när passmaskinen är på plats enligt Rickard Gartér som är gruppchef för stöd och service i lokalpolisområde Klippan.