Försäkringsskydd tema för Företagarträffen

Klippans kommun och Företagarna i Klippan arrangerar återkommande träffar för företagarna i Klippans kommun. Årets första möte hölls den 2 mars på Parkköket där ett femtiotal personer träffades för att knyta kontakter och få välbehövlig information för sina verksamheter.

Från försäkringsbolaget Skandia medverkade Pähr Thörnqvist och Maria Christensson med information och problemformuleringar. Efter presentationen av Skandia Syd AB, som sedan 2015 är kundägt, redogjorde Pähr för ett antal frågor.
– Vilket grundskydd har jag? Det är frågan som man som företagare måste ställa sig, påpekade Pähr. Vilka risker finns för min affärsverksamhet? Vilka privatekonomiska risker finns? Vad händer vid sjukdom? Vid pensionen? Vid dödsfall? Det gäller att vara skyddad om det jäklas. Det är jätteviktigt att uppdatera sina försäkringar så att försäkringsbelopp och annat är aktuella.

Pähr Thörnqvist poängterade att han inte utgick från att det företag som han representerar är det bästa. Kanske är Swedbank, SEB och andra aktörer inom bank- och försäkringsbranschen bäst på olika detaljer. Det gäller för kunden att jämföra och kanske även välja att köpa ekonomiska tjänster från olika leverantörer.

Skapa kontakter

En av de närvarande på företagarträffen var Claes Engström. Han driver ett företag inom friskvården och fick tillfälle att växla ord med såväl kollegor som kommunens representanter.
– Positivt, den här träffen! säger Claes till Söderås Journalen. Det är första gången som jag är här. Här är ju folk från kommunen, både politiker och tjänstemän, och andra företagare. Jag jobbar själv rätt mycket mot andra företag och det här är ett utmärkt tillfälle att skapa kontakter och nätverk. För mig som enmansföretag blir det ett fint tillfälle att träffas så här över middagen. Även intressant föreläsning och annan information som gäller mig som företagare. Bra!

Föreläsningar

Anders Lindberg, kommunens näringslivsutvecklare, informerade sedan de närvarande om kommande aktiviteter. Bland annat får kommunen besök av Günther Mårder, vd för Företagarna i Sverige, och Per Holknekt, känd entreprenör som haft såväl med- som motgångar i sina många verksamheter.

Årets företagare

Adnan Pehlivanovic, ordförande för Företagarna i Klippan, gjorde de närvarande uppmärksamma på att Årets företagare ännu inte är utsedd. Klippans kommun har utsett pristagarna för 2015 års köpmans- och näringslivspris, Lars Andersson på Hemköp i Ljungbyhed och Svenska Pappersbruket. Men dessa skall inte förväxlas med Företagarna pris, Årets företagare, vilket offentliggörs 22 april vid en träff på Parkköket.

På gång:

12 april
Företagarträff med tema fiber och IT-tjänster

13 april
Nätverksträff för köpmän
kl 07.30-09.00.

13 april
Föreläsning med Per Holknekt och Günter Mårder för Unga företagare

13 april
Företagarträff/Föreläsning med Per Holknekt och Günter Mårder

19 april
Öka intäkterna.
Klockan 18–20. Studiegården 47:an, Stor­gatan 47, Klippan.
Om hur du kan öka intäkterna med hjälp av olika målgrupper och merförsäljning. Träffen är en del av projektet ”Ta betalt!” med syftet att förbättra tillgången till grundläggande betaltjänster.
Anmälan till Sylvia Larsson telefon: 0708–635295 eller e-post: sylvia.larsson
@skaneshembygdsforbund.se.

22 april
Årets företagare med prisutdelning
Klockan 18.30–24.00.

13-14 maj
Företagardagar på Lindab Arena