För 25 år sedan – ”arkitektrekord” i Klippan

Det finns rekord att minnas och att glömma. Klippans pastorats tilltänkta församlingshem, för 25 år sedan, hade båda; rekordmånga arkitektförslag, men inget förverkligades.

Den 27 november 1966 invigdes S:t Petri kyrka med tillbyggnader, en skapelse med ovanliga byggnadslösningar. Knappt tio år efter kyrkans invigning kom signaler att arbetslokaler och församlingshem inte var tillräckligt tilltagna. Diskussioner uppstod. Tanken på nytt församlingshem fördes fram, med placering i parken. Inget hände, mer än att klagomålen tilltog, yrkesinspektionen kopplades in som hotade stänga arbetsplatserna.

Pastoratskyrkorådet föreslog 1990 nytt församlingshem i parken. Byggnadsnämnden var emot. Efter en del upprörda ordväxlingar blev platsen i alla fall i parken. Det utlyses en arkitekttävling, där Svenska Arkitekters Riksförbund var representerat i tävlingsjuryn. 180 000 kronor avsattes i prispengar, 100 000 till segraren. Den 30 september 1991 utlystes ”allmän svenska arkitekttävling om utformning av ett nytt församlingshem i Klippans stadspark”. Det beslöts även att kostnaden fick vara högst sju miljoner kronor. Orolig frågan blev: Skulle det komma tävlingsbidrag? Någon trodde 150 bidrag, som det logs åt och antog vara på tok för många.

Det blev 312, som var nytt rekord i antal tävlingsbidrag i en arkitekttävling i Sverige. Bara att sända tävlingsunderlag till alla intresserade kostade 225 000 kronor.

Kyrkopolitikerna försökte hålla sig till bidrag kring sju miljoner kronor. Man stannade för Wolfgang Huebeners förslag, kallat ”Totalekonomi” – en funktionell och flexibel lösning, ansågs det.

Men det blev inget bygge, av ekonomiska skäl. Kritiken blev enorm från arkitekthåll. Men kyrkorådets ordförande Tore Johansson konstaterade en tid efteråt: ”Jag är glad att vi sade nej, av kostnads- och behovsskäl.”