Massa kompetens under samma tak!

”Mycket kompetens, vilja och ett stort hjärta. Här finns enormt mycket drivkraft och en positiv anda!”. Så beskriver verksamhetschef Janet Hultberg sin arbetsplats Vårdcentralen Klippan. En vårdcentral med över 7 500 listade patienter. Här erbjuds bland annat sjukgymnastik, olika specialistläkare, BVC och nu även en hjärtsviktsmottagning. Till detta även en alldeles nyexaminerad specialist inom allmänmedicin!

Förra året tog Vårdcentralen Klippan emot 43 300 telefonsamtal vilket blir drygt 3600 samtal i månaden. Samtalen som varje dag kommer in hanteras av 2-3 sjuksköterskor som sedan ser till att patienterna får den vård och de råd som de behöver.
– Sjuksköterskorna som tar emot våra samtal varje dag har ett mycket viktigt och tufft arbete. Många undrar säkert vad som händer när man ringer hit och söker vård. I bland blir man satt i kö vilket betyder att våra sjuksköterskor har samtal före, eller så kan det vara akutfall som uppkommit som måste gå först. När man hör meddelandet ”din plats i kön är nummer si eller så”, då betyder det att det händer saker på andra sidan luren som måste prioriteras, säger Janet.

Avslappningskväll för föräldrar

Vårdcentralen Klippan har en ständig ström av människor som rör sig i väntrummet och korridorerna. Provtagningar, läkarbesök, mot-
tagningar ledda av sjuksköterska och inte minst BVC är en stor del av verksamheten.

Runt 550 barn är inskrivna på BVC i dagsläget och där möter man barnläkare och BVC-sköterskorna/distriktssköterskorna från det att barnet är nyfött upp till barnet börjar skolan. Nyligen anordnade BVC sitt eget ”spa” för nyblivna föräldrar. Ett 20-tal mammor och pappor dök upp för att lära sig mer om hur man kan ta hand om varandra och sig själv.
– Syftet med denna kväll var att visa småbarnsföräldrar hur man med enkla medel kan förgylla vardagen, säger Cecilia Nilsson som var en av distriktssköterskorna/BVC-sköterskorna som ordnade avslappningskvällen.
På plats fanns bland annat personal från vårdcentralen i form av distriktssköterskor, barnmorskor, sjukgymnast och dietist som agerade SPA-personal. Apoteken i Klippans kommun visade delar av sitt sortiment och även Systembolaget var på plats och gav tips på alkoholfria alternativ.

Bra betyg från patienterna

Att patienterna är nöjda med Vårdcentralen Klippan är den nationella patientenkäten ett kvitto på. 300 patienter som besökte vårdcentralen under september förra året fick i en enkät svara på frågor angående sitt besök på vårdcentralen.
– De senaste åren har denna undersökning gått uppåt. Vi var såklart lite nervösa om vi verkligen kunde fortsätta höja resultaten även denna gång, och det kunde vi!, säger en mycket glad och nöjd verksamhetschef.

– Vi fick 96 % av 100 % på bemötande. Vi jobbar väldigt mycket på vår tillgänglighet och har bättre läkarbemanning i dag än vad vi haft tidigare.

Nya mottagningar

En av nyheterna för året är Hjärtsviktmottagningen. I teamet för denna mottagning finns allmänspecialister, en kardiolog och Jenny som är hjärtsviktssjuksköterska.
– Tanken bakom detta är att patienterna ska slippa åka till sjukhuset för vård som primärvården kan hjälpa till med, fortsätter Janet.

Livsstilsmottagningen

En numera befäst och välbesökt mottagning är Livsstilsmottagningen. Där kan man få hjälp med att sluta röka, överviktsproblem och mycket mer. Från april kommer också en dietist att finnas tillgänglig på vårdcentralen för att hjälpa patienterna med kostfrågor.

VårdcentraIen har också fått en ny färdig allmänspecialist som i mars blev klar med sin utbildning. Det innebär att han först läst sex år till läkare och därefter haft en utbildningsplats, så kallad ST-tjänst på vårdcentralen i fem år. Efter många års hårt arbete står han nu på egna ben.
– Vi kan bara gratulera till ett klokt yrkesval och en säkrad framtid!. Allmänspecialisterna är inte nischade inom ett speciellt område, men har en mycket bred kunskap inom medicin för att kunna möta patienterna på en vårdcentral, säger Janet.

En vision för Vårdcentralen Klippan är att inte ha några klagomål när det kommer till bemötandet av patienterna.
– Mottot är att behandla varje patient som om det vore dagens första, även om det kanske är samtal nummer 30 i ordningen eller patient nummer 15 på mottagningen den dagen. För patienten är det alltid viktigt att känna att han eller hon blir tagen på allvar och lyssnad på, avslutar Janet innan hon med pigga steg försvinner bort i de ljusa korridorerna.