”Hemvärn farlig hobby”

I dessa tider då landets försvar åter hamnat på den politiska agendan, kan det ha sitt intresse att ta del av Klippans kommuns behandling av en ansökan om anslag på 500 kronor från Klippans hemvärn 1949.

Frågan behandlades av socialdemokraterna, som hade egen majoritet i kommunfullmäktige. Erik V Karlsson inledde. Han såg hemvärnet som en hobby och ”ville inte att skattepengar gick till en hobby”. Otto Bengtsson ville inte att kommunen ”uppmuntrade till denna form av hobby”. Oskar A Persson gick längst i kritiken. Han ansåg att ”krigspsykos drivs fram med en sådan hobby”. Det blev avslag på ansökan.