15 generationer Gyllenstierna på Bjersgård

Släkten Gyllenstierna, Bjersgård och kringliggande bygd har blivit extra uppmärksammad genom Torsten Hannrups forskning och föredrag. Släkten har ägt Bjersgård i 15 generationer.

”Gyllenstierna på Bjersgård” – är ett begrepp i Gråmanstorps socken, i nuvarande Klippans kommun, sedan mitten på 1500-talet. Var har släkten Gyllenstierna sitt ursprung? När kom Bjersgård i släktens ägor? Frågor som ställs.

Gyllenstierna (Gyldenstierne) är en dansk frälsesläkt. Ursprunget går inte att fastställa. Riddaren Nils Eriksson på Ågård (Aagaard) på Jylland är släktens med säkerhet först kända stamfader. Hans namn nämns i en handling 1314. Till Sverige kom släkten under första hälften av 1400-talet – att märka är att Skåne då var danskt. Det var Erik Eriksson som gifte sig med riksföreståndare Karl Knutssons dotter Kristina.

Vid Johan III:s kröning den 10 juli 1569 blev riksdrotsen Nils Göran Gyllenstierna friherre. Då Skåne blev svenskt introducerades ätten i svenska riddarhuset. Släkten utgrenade sig i flera grevliga och friherrliga ätter. Alla grevliga ätter är utslocknade.

Bjersgård hade sedan mitten av 1400-talet tillhört ätten Sparre.

Kring 1540 gifte sig riksrådet Mogens Gyllenstierna med Anna Sparre. Bjersgård övergick i ätten Gyllenstiernas ägor. Mogens Gyllenstierna (kallad Mogens I) besökte inte Bjersgård. Den förste blev Mogen Mogensen Gyllenstierna (kallad Mogens II), som bodde och byggde upp godset. Laxmand Gyllenstierna anlades sjösystemet, kring 1620 grävdes kanalerna av krigsfångar från Varbergs fästning, där Mogens Gyllenstierna (kallad Mogens III) var chef.

1725 blev godset fideikommiss, som upphörde 1976. Idag ägs och drivs godset av Sten Gyllenstierna och är Skånes modernaste mjölkproducent.